Integritetspolicy

Denna policy förklarar hur Bilverkstad Bräcke hanterar personuppgifter.

När du använder våra tjänster, som privatperson eller företagsrepresentant, kan du komma att lämna personuppgifter till oss. Vi är ansvariga för dessa uppgifter enligt denna policy.

Vilka uppgifter hanterar vi?

När du använder våra tjänster samlar vi in uppgifter som namn, efternamn, företagsnamn, titel, e-post, telefonnummer och betalningsinformation. Detta sker vid registrering, avtal, beställning av tjänster, betalning, eller när du annars lämnar uppgifter till oss.

Ändamål med uppgifterna

Vi lagrar uppgifter från kunder och potentiella kunder för att hantera försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster samt för att skapa offerter.

Rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter baserat på:

  • Avtalsfullgörande – för att hantera och leverera dina beställningar.
  • Rättslig förpliktelse – för att uppfylla lagkrav, såsom bokföring.
  • Intresseavvägning – för att förbättra våra tjänster och direktmarknadsföra oss till dig.
  • Samtycke – när du exempelvis prenumererar på nyhetsbrev eller lämnar en förfrågan via vår webbplats.

Mottagare av uppgifterna

Vi kan dela dina uppgifter med samarbetspartners som försäkringsbolag, finansbolag och andra verkstäder, men endast för angivna ändamål.

Lagringstid

Vi sparar dina uppgifter så länge det finns en affärsrelation och så länge det är nödvändigt för ändamålet. Efter relationens slut lagras vissa uppgifter upp till 12 månader, medan fakturaunderlag sparas i 7 år enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter vi lagrar om dig, begära rättelse, radering, begränsning, invända mot behandling baserad på intresseavvägning, samt rätt till portabilitet för de uppgifter du själv tillhandahållit under vissa förutsättningar.

Säkerhet

Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, inklusive avtal med leverantörer och restriktioner av åtkomst till data.

Kontakt och mer information

För frågor om vår integritetspolicy eller dina uppgifter, kontakta oss via e-post: kundservice@bilverkstadbracke.se.

Denna policy återspeglar vårt åtagande att respektera och skydda din integritet.